• 1
  • 2

Vabilo na 1. roditeljski sestanek

Želimo Vam posredovati potrebne informacije o delu na šoli v šolskem letu 2014/15, zato Vas skupaj z razredniki vabimo na 1. roditeljski sestanek.

Preberi več

Gremo na izlet

V tem šolskem letu bodo nadebudni planinci delovali bolj aktivno. Pet sobot se bomo podali na izlet, kamor ste vljudno vabljeni tudi starši, stari starši in ostali sorodniki, saj je to leto leto druženja in gibanja treh generacij.

Preberi več

Nov vozni red

Prevozi so urejeni za vse učence, ki imajo do šole več kot 4 km ali pa njihova šolska pot ni varna.

MESTO

Smer vožnje v šolo

7:45 - Avtobusna postaja
... - Volkmerjeva c.
... - Ul. 5. Prekomorske
... - Rimska ploščad
... - Potrčeva c.
... - Nova vas
8:02 - OŠ Mladika

Zaradi cestnih zapor se čas in smer prihoda avtobusa na posamezno postajališče pogosto spreminja.

Za domov velja obrnjen red postajališč.

Odhod iz šole:
14:00
15:30

 

PRIMESTJE:     BRSTJE-SPUHLJA

Smer vožnje v šolo ob 7:05

7:05 - Dornavska cesta - Merkur
7:08 - Belšakova ul.
7:09 - (Bistro)
7:11 - Brstje
7:14 - Spuhlja
7:18 - Spuhlja - žaga Bezjak
7:20 - Spuhlja G
7:21 - Budina
7:23 - Ormoška
7:25 - OŠ Mladika

Smer vožnje v šolo ob 7:55

7:55 - Spuhlja
8:00 - Spuhlja - žaga Bezjak
8:03 - Spuhlja G
8:05 - Budina
8:07 - Ormoška
8:10 - OŠ Mladika

Smer vožnje v šolo ob 8:00

8:00 - Belšakova ul.
8:02 - (Bistro)
8:04 - Brstje
8:06 - Dornavska c. - Lovec
8:08 - Dornavska c. - Merkur
8:13 - OŠ Mladika


Smer vožnje domov

Odhod iz šole:
13:10
13:50
14:15
15:35

Postaje si sledijo:
1. OŠ Mladika
2. Dornavska c. - Merkur
3. Dornavska c. - Lovec
4. Brstje
5. Belšakova u.
6. Budina
7. Spuhlja G
8. Spuhlja - žaga Bezjak
9. Spuhlja

1. šolski dan

Prvošolci so bili navdušeni nad zabavnim programom, ki je sledil uvodnemu nagovoru gospoda ravnatelja.

Preberi več

Subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2014/2015

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da za naslednje šolsko leto ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije za malico in kosilo. Šola bo skladu z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter ustrezno znižala višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014.

Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014, ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. 2014 ali ker otroškega dodatka ali državne štipendije sploh niso uveljavljali svetujemo, da starši avgusta 2014 vložijo vlogo za otroški dodatek oz. državno štipendijo.

Merila za pridobitev subvencije za šolsko prehrano ostajajo enaka kot v tem šolskem letu. Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.

Počitniške dejavnosti na OŠ Mladika

Učence in starše obveščamo, da bo grafična delavnica globokega tiska v četrtek, 10. 7. 2014 od 9.00 do 12.00 v likovni učilnici.

Prav tako potrjujemo izvedbo angleškega tečaja z naravnimi govorci English in action v predvidenem terminu, saj smo dobili dovolj prijav. Vidimo se v ponedeljek, 25. 8. 2014 ob 8. 30 v angleški učilnici II/11.

Lep pozdrav, 
Mira Mijačević in Jelena Novak

Pisni preizkusi

Kdaj pišemo MAT? Preglej napoved pisnih preizkusov.

Preizkusi

Urniki

Kdaj se mi začne pouk? Urniki pouka, prevozov, dejavnosti...

Preberi

Jedilnik

Kaj bo za malico? Kaj bo za kosilo? Jedilniki za naslednje dni in tedne.

Preveri

Spletna učilnica

Mladikina spletna učilnica ponuja veliko vsebin.

Vstopi

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small