icon facebook png 26 icon instagram icon instagram Erasmus+ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Poslanica ministrice prof. dr. Simone Kustec ob začetku šolskega leta

Spoštovani vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, dragi učenci in učenke, dijaki in dijakinje, starši, spoštovani vsi!

Upam, da ste preživeli lepe poletne počitnice in da ste si nabrali svežih moči, želja, pa tudi poguma za novo šolsko leto.

Šolsko leto začenjamo v sredo, 1. septembra – v šoli, po modelu B in ob upoštevanju vseh strokovno predpisanih ukrepov za obvladovanje in zajezitev virusa Covid-19.

Prisrčno dobrodošlico izrekam 21.198 prvošolkam in prvošolčkom in skoraj prav toliko novinkam in novincem v programih nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja.

Dobrodošle vse druge generacije šolajočih, ki boste v novem šolskem letu stopili na stopničko enega razreda znanja višje! Želim vam, da se boste v šoli naučili veliko novega ter da se boste v njej dobro počutili. Želim vam, da boste spoštovali svoje učiteljice in učitelje, ki prenašajo svoje znanje na vas. Da boste spoštovali vse ostale zaposlene v šolah, ki hodijo v službo prav za vas. Spoštujte svoje starše, stare starše in ostale vaše 'navijače', ki vas podpiramo pri pridobivanju novega znanja.

Preberi več

Navodila uporabnikom učbeniškega sklada

 Spoštovani učenci in starši!

Sredstva, ki jih dobimo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, omogočajo le zamenjavo zelo obrabljenih učbenikov in učbenikov, ki niso v skladu z veljavnim učnim načrtom.

Želimo si, da bi učenci imeli spoštljiv odnos do izposojenih učbenikov. Tako bi skupaj skrbeli, da bi bili učbeniki čim dlje v dobrem stanju.

Da bi bilo čim manj nesporazumov, vas prosimo, da si natančno preberete spodnja navodila, kako skrbeti za izposojene učbenike.

Preberi več

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2021/22

Na osnovi navodil MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ smo delo v šolskem letu 2021/22 organizirali po naslednji shemi:

 • Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 9. 2021 potekalo v normativno določenih oddelkih in v matičnih učilnicah (učenci se ne selijo).
 • Izvajal se bo obvezni (redni pouk, izbirni predmeti, dnevi dejavnosti) in razširjen program (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, ID …).
 • Pouk se bo izvajal tudi v specializiranih učilnicah (TIT, LUM, GUM, GOS, KEM, ŠPO) po posebnih protokolih. S protokoli bodo učenci seznanjeni v šoli.
 • Pouk izbirnih vsebin, manjših učnih skupin. PB … povsod kjer pride do morebitnega druženja učencev iz dveh ali več oddelkov, se bo izvajal po posebnih protokolih. S protokoli bodo učenci seznanjeni v šoli.
 • Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.20 do 8.20 (učilnice v pritličju) in v nujnih primerih za učence 2. in 3. razreda od 7.15 do 8. 15 (v matičnih učilnicah).
 • Šolska knjižnica izvaja dejavnost po posebnem protokolu. S protokolom bodo učenci seznanjeni v šoli.
 • IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO NE POTEKA!
 • Upoštevati in izvajati je potrebno vse splošne higienske ukrepe po navodilih NIJZ.
 • Stiki med starši in šolo (govorilne ure, roditeljski sestanki) potekajo preko videokonferenc, komunikacije v eAsistentu oz. telefonsko. Izjemoma lahko tudi v prostorih šole z upoštevanjem posebnih Pravil hišnega reda, ki veljajo v času nevarnosti okužbe s COVID-19.
 • V vseh prostorih šole je obvezna uporaba zaščitne maske, razen za učence od 1. do 5. razreda v matičnih učilnicah. Edini razlog, ki je lahko opravičena izjem od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske.

Osnovno vodilo: v šolo prihajajo samo zdravi otroci oz. zaposleni!

Povzetek protokolov:

 • Temeljno pravilo za življenje in delo v šoli: dosledno ohranjanje medosebne razdalje – NI STIKOV (upoštevanje talnih označb), dosledna higiena rok ter dosledno upoštevanje higiene kašlja, čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.
 • Pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje) morajo izpolnjevati zaposleni in vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. S pisno izjavo bodo potrdili, da izpolnjujejo PCT pogoj.

 Preberi več

Oddelki, razredniki, namestniki, matične učilnice 2021/2022

razredi

razrednik

namestnik

prostor

1.a

Silva Forštnarič 

/

M/6

1.b

Breda Pisar

Silva Ilec  

M/1

2.a

Dunja Stošič

Leonela Djakovič

M/5

2.b

Nataša Vauda

M/3

3.a

Tjaša Bratušek

Kristina Pravdič

M/2

3.b

Irena Prelog

M/4

4.a

Karmen Plavec

Denis Kouter 

M/7

4.b

Renata Sužnik

II/5

5.a

Nina Godec Meško

Irena Golob

II/13

5.b

Marta Skrbinšek

II/12

6.a

Metka Gornjec

Majda K. Belšak

II/9

6.b

Milan Černel

Irena Letonja

I/13

7.a

Jelica Ilić

Anica Ternovšek

I/11

7.b

Karmen Ivančič 

Sabina Mlinarič

II/7

8.a

Mihaela C. Gojkošek

Marjanca Kušar

II/11

8.b

Jasna Drobne

Marta Glatz

I/6

9.a

Robert Mlakar

Urška Hlupič Voda

II/8

9.b

Irena Veg

David Vodušek

I/10

Erasmus+

Mystery of history intro

 

Agora intro

 

V letu 2019 smo se kot šola prijavili na erasmusov razpis, ki je nosil naslov Agora, kar pomeni latinsko trg. V projektu, ki ga je razpisalo društvo SCIO (Združenje državljanov »SCIO« iz Gornjega Milanovca iz Srbije. Sodelovanja smo se udeležile tri osnovne šole, in sicer Ivan Goran Kovačić iz Novega Beograda (Srbija), i Ali Nihad Tarland iz Istanbula (Turčije) in OŠ Mladika iz Ptuja. 

Preberi več

Kuhamo in pečemo na soncu

Učenci so v okviru POŠ-a spoznali obnovljive vire energije, razvijali ustvarjalno, kritično mišljenje, saj so za obstoječe izzive podali rešitev in jo tudi eksperimentalno preizkusili.

Preberi več

UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Učenci dobijo v začetku šolskega leta učbenike, katere potrebujejo pri posameznem predmetu za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Če želite učbenike, ki jih imate izposojene v letošnjem letu, obdržati, jih lahko odkupite.

Vsi učenci dobijo vse potrebne učbenike septembra v šoli brezplačno! Stroške izposoje učbenikov krije MIZŠ. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo v šoli brezplačno tudi učno gradivo oz. delovne zvezke.

Delovne zvezke in potrebščine kupite sami po seznamih, ki jih najdete na naslednji povezavi: Mladika.

Preberi več

Obvestilo o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril

DarilaSpoštovani,
bliža se zaključek šolskega leta in posledično tudi obdarovanje zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja. Z novembra lani uveljavljeno novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril za vse uradne osebe, torej tudi za zaposlene v javnih izobraževalnih ustanovah, ureja ZIntPK. V nadaljevanju zato Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) podaja nekaj ključnih informacij glede omejitev v zvezi s sprejemanjem daril.

Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small