icon facebook png 26 icon instagram icon instagram Erasmus+ 

Zaključna prireditev 2020 za devetošolce

Spoštovani starši/skrbniki devetošolcev,
zaključek osnovnošolskega šolanja v življenju vsakega mladega človeka predstavlja pomemben mejnik. Tradicionalno to obeležujemo na valeti. V trenutni situaciji, ko v šoli še zmeraj veljajo številne omejitve in priporočila NIJZ zaradi preprečevanje širjenja SARS-Cov-2, bo tudi letošnji zaključek leta precej drugačen.

Marec, april in maj so meseci, ko se izvede večina vseh tekmovanj v znanju in športu za osnovnošolce. Iz znanih razlogov je bilo letos teh tekmovanj izjemno malo. Posledično bodo tudi učenci prejeli znatno manj priznanj, katerih podelitev predstavlja ob kulturnem programu osrednji del uradne valete. Iz omenjenega bo večina učencev prejela zgolj zaključna spričevala, ki se zakonsko lahko delijo zgolj na zadnji dan pouka. Tudi kulturnega programa učenci zaradi časovne stiske ne zmorejo pripraviti.

Šola mora zakonsko zagotoviti javno podelitev (prisotni vsi učenci) spričeval in priznanj za vse učence.

Pri organizaciji zaključne prireditve bomo upoštevali okrožnico MIZŠ: »Ob zaključku pouka v tem šolskem letu pripravite ustrezne protokole ravnanj ob posameznih posebnih situacijah in ob izvedbi posamezne posebne aktivnosti (npr. valeta, podelitev spričeval, proslava ob državnem prazniku…) in pri tem upoštevate priporočila NIJZ ter ZRSŠ. Te aktivnosti se lahko na primer izvedejo znotraj oddelčnih skupnosti (podelitev spričeval, pohval, priznanj …), po »šolskem radiu« (proslava), v kolikor ga šola ima, v organiziranih dejavnostih, upoštevajoč priporočeno socialno distanco in pri zbiranju v skupinah dovoljeno število oseb.«

Ob upoštevanju teh dejstev, bomo spričevala, priznanja podelili v ponedeljek, 15. 6. 2020 v dopoldanskem času v šoli, v skladu s priporočili NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ.

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Spoštovani starši,

popoldanske in dopoldanske govorilne ure ter roditeljski sestanki do preklica potekajo izključno preko e-komunikacije, kot so eAsistent, e-pošta, video povezava in telefon.

Bogomir Širovnik, ravnatelj

Zaključili bralno značko

Dragi bralci, čestitke vsem, ki ste brali knjige in opravljali brano značko tako v šoli kot doma.

Vabljeni na zaključek bralne značke.

Neobvezni izbirni predmet v 3. VIO – 2020/21

Spoštovani starši/skrbniki učencev 6., 7. in 8. razredov,
v šolskem letu 2020/2021 bomo v 7., 8. in 9. razredih v skladu z Zakonom o osnovni šoli izvajali neobvezne izbirne vsebine. 
POMEMBNO: v vsakem primeru izpolnite prijavo, tudi če vas otrok ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov.

Preberi več

Drage devetošolke in devetošolci!

V ponedeljek, 25 . 5. 2020 nadaljujemo pouk v šoli.

Devetošolci ste razdeljeni v 3 skupine, tako kot ste bili razdeljeni v manjše učne skupine pri MAT. Podrobnosti preberite v prilogah.

Preberi več

Hrana ni za v koš

Skupnost učencev si je za glavni cilj v letošnjem šolskem letu postavila zmanjšanje zavržene hrane tako v šoli kot doma.

SU predstavlja

Obvestila za izvajanje pouka v času epidemije COVID-19

Urniki in povzetek protokolov za 1. VIO o ponovni vzpostavitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v določenem deležu v prostorih OŠ Mladikav času izvajanja odrejenih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja  epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19).

Pravila za izvajanje pouka v času epidemije COVID-19 (za učence 1. VIO in devetošolce).

Prerez šole z razporeditvijo učilnic in skupin za 18.–22. 5. 2020:

PREREZ OS MLADIKA COVID

Postopno odprtje šol

Spoštovani starši,

Učenci 1. VIO se z 18. 5. 2020 ponovno vračajo v šolo. Zaradi trenutne situacije bo delo potekalo precej drugače kot je pred izbruhom Covid-19. Zaradi organizacije dela nujno potrebujemo nekaj vaših izjav.

Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec