PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

 

Na podlagi Zakona o osnovni šoli, Hišnega reda in Vzgojnega načrta šole v Pravilih šolskega reda natančno opredeljujemo:

  • dolžnosti in odgovornosti učencev,

  • zagotavljanje varnosti,

  • organiziranost učencev,

  • zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev,

  • pravila obnašanja in ravnanja,

  • opravičevanje odsotnosti,

  • vzgojne ukrepe.

 

Dokumenti:

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small