Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje v šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka oddelčna skupnost po enega predstavnika in namestnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij na relaciji Svet staršev – oddelčna skupnost in obratno.

V skladu s šolsko zakonodajo bo svet staršev:

  • predlagal in razpravljal o nadstandardnih programih,
  • razpravljal o Letnem delovnem načrtu,
  • razpravljal o poročilih ravnateljia o vzgojno-izobraževalnih problemih,
  • dal mnenje o oblikovanju malih učnih skupin,
  • dal soglasje za seznam delovnih zvezkov in drugih učnih pripomočkov za učence,
  • obravnaval pobude in pripombe staršev o vzgojno-izobraževalnem delu na šoli,
  • opravljal druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.


Predsednk: David Haložan

Člani:

razred

član/-ica

namestnik/-ica

1. a

 

 

1. b

 

 

2. a

Luka Lenartič

Alen Trebovšek

2. b

Darinka Rojko Pičerko

Bernardka Tomasino

3. a

Karmen Ciglar

Tomi Držaj

3. b

Jerneja  Žnidaršič

Anita Marksl

4. a

Sašo Kafel

Borut Vaupotič

4. b

Simona Žumbar

Darja Drevenšek

5. a

 David Haložan

 Maja Korošec

5. b

Franja Vogrinec Brodnjak

Robert Šimenko

6. a

Janja Kafel

Natalija Šamperl

6. b

Aleksandra Slana

Brigita Podgoršek

7. a

Milena Žuran

 Tadej Berlič

7. b

Anja Kostanjevec

 Valerija Plazovnik

8. a

Lina Kolarič

 Karmen Ciglar

8. b

Dunja Radičevič

Mihaela Strelec 

9. a

Ute Bender

 Petra  Grubelnik

9. b

Gregor Šmigoc

 Gregor Drevenšek

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small