PRAVILA DEŽURSTVA

(sprejeta na konferenci, 17. oktobra 2011)

  

 1. Dežurstvo izvajamo po načrtu, ki ga pripravi pomočnica ravnatelja.

 2. Z dežurstvom na hodniku pričnemo 15 minut pred poukom in dežuramo vse odmore do 13.45;.

 3. Dežurstvo v jedilnici se izvaja po načrtu.

 4. Ko smo zadolženi za varstvo učencev, ki čakajo na naslednjo učno uro, smo z njimi v učilnici in zabeležimo prisotnost v posebno mapo.

 

DEŽURSTVA V ČASU ODMORA:

 • Učitelji dežurajo po nadstropjih;

 • Razpored dežurstva je napisan v načrtu dežurstev.

 

DEŽURSTVA V ČASU MALICE:

 • Učitelj dežura v času malice v učilnici pri tistem oddelku, kjer ima naslednjo uro pouk;

 • Učitelj poskrbi za kulturno delitev malice – pomoč pri nalivanju napitkov ali juh;

 • Učitelj ostane v razredu tako dolgo, da je malica razdeljena in učenci malicajo;

 • V začetku ure učitelj preveri, ali je učilnica pospravljena v skladu z dogovori.

 

DEŽURTVA V ČASU KOSILA:

 • Učitelji, ki v času OPB pripeljejo učence na kosilo, poskrbijo za kulturno prehranjevanje vseh v jedilnicah;

 • Dežurni učitelj in vodja šolske prehrane dežurata v jedilnici po urniku;

 • Vodja šolske prehrane občasno dodatno preverja stanje v jedilnicah.

 

DEŽURSTVO V ČASU ČAKANJA NA AVTOBUS:

 • Učitelji dežurajo po načrtu dežurstev;

 • Poskrbijo, da učenci varno čakajo na avtobus - zunaj pri avtobusnem postajališču ali v avli šole (odvisno od vremena);

 • Poskrbijo, da učenci vstopajo na avtobus v skladu s pravili zapisanimi v hišnem redu.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec