NPZ v šolskem letu 2023/24

 •        
 • NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezno. Učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenščina in so se v tekočem šolskem letu prvič vključili v 6. ali 9. razred osnovne šole v Sloveniji, opravljajo NPZ prostovoljno.
 • NPZ v 6. razredu poteka iz treh predmetov: MAT, SLJ in TJA.
 • NPZ v 9. razredu poteka iz treh predmetov: MAT, SLJ in tretji predmet (letos ZGO).
 • Učenci, ki imajo odločbo o usmeritvi za izvajanje dodatne strokovne pomoči in učenci priseljenci (če njihov materni jezik ni slovenščina in so v tem šolskem letu prvič vključeni v 6. ali 9. razred OŠ v Sloveniji), imajo možnost prilagoditev pri izvajanju NPZ (več informacij dobite pri šolski svetovalni delavki Ingrid Marovič).

 

Kako poteka NPZ?

 • Poteka v obliki pisnega preizkusa, ki traja 60 min pri posameznem predmetu.
 • Preverja se znanje, ki ga vsebujejo učni načrti.
 • Vsi učenci v Sloveniji pišejo istočasno (maj 2024).

 

Datumi preverjanja NPZ

 • torek, 7. maj 2024: slovenščina (6. in 9. razred) 
 • četrtek, 9. maj 2024: matematika (6. in 9. razred) 
 • ponedeljek, 13. maj 2024: angleščina (6. razred) in tretji predmet - zgodovina (9. razred) 

 

Pripomočki, ki jih morajo učenci prinesti na NPZ pri posameznih predmetih

 • MAT: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Uporaba žepnega računala ni dovoljena.
 • SLJ: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero.
 • TJA: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero. Uporaba slovarjev ni dovoljena.

 

 • Pri pisanju NPZ ni dovoljena uporaba pisal "piši briši", saj lahko v določenih primerih besedilo pozneje v celoti izgine iz preizkusa.                                                                                                                                                                             

 

Seznanitev z rezultati in vpogled v ovrednotene naloge NPZ

 • 6. razred: petek, 7. junij 2024
 • 9. razred: ponedeljek, 3. junij 2024

 

Obvestila o dosežkih NPZ

 • Obvestila o dosežkih pri NPZ: petek, 14. junij 2024 (9. razred) in ponedeljek, 24. junij 2024 (6. razred) 
 • Dosežki učenca na NPZ so informacija o njegovem znanju in ne vplivajo na zaključno oceno predmeta. V 9. razredu lahko izjemoma vplivajo na vpis v srednjo šolo v primeru, ko ima srednja šola omejitev vpisa in ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključenih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.  

 

Več informacij o NPZ

 

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small