Urniki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Ura

ponedeljek–petek

predura 735 – 820
1. ura 825 – 910
prvi odmor 910 – 930
2. ura 930 – 1015
drugi odmor 1015 – 1040
3. ura 1040 – 1125
4. ura 1130– 1215
5. ura 1220 – 1305
6. ura 1310 – 1355
7. ura 1400 – 1445
8. ura 1445 – 1530

 

Šifrant predmetov

Šifra Predmet
SLJ Slovenščina
MAT Matematika
TJA Tuji jezik: Angleščina
LUM Likovna umetnost
GUM Glasbena umetnost
DRU Družba
GEO Geografija
ZGO Zgodovina
DKE Domovinska in državljanska kultura in etika
SPO Spoznavanje okolja
FIZ Fizika
KEM Kemija
BIO Biologija
NAR Naravoslovje
NIT Naravoslovje in tehnika
TIT Tehnika in tehnologija
GOS Gospodinjstvo
ŠPO Šport
DOP Dopolnilni pouk
DOD Dodatni pouk
DSP Dodatna strokovna pomoč
ID interesna dejavnost
GU govorilna ura
PU pogovorn ura

Izbirni predmeti

MD9Matematične delavnice 9

Šifra Predmet
ANI Ansambelska igra
DIP Daljnogledi in planeti
GKL Gledališki klub
IŠP Izbrani šport
LS1, LS2, LS3 Likovno snovanje 1, 2, 3
MD9 Matematične delavnice 9
NI1, NI2, NI3 Nemščina 1, 2, 3
NPH Načini prehranjevanja
OGL Obdelava gradiv – les
POK Poskusi v kemiji
SPH Sodobna priprava hrane
SLZ Sonce Luna Zemlja
ŠZZ Šport za zdravje
ŠSP Šport za sprostitev
UBE Računalništvo – urejanje besedil
ZV Zvezde in vesolje

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec