Vodstvo šole

pomočnica ravnatelja

Tajništvo

poslovna sekretarka
računovodkinja
poslovna sekretarka

Svetovalna služba

pedagoginja in izvajalka DSP/ISP
psihologinja in izvajalka DSP/ISP

Knjižnica

knjižničarka, učiteljica slovenskega jezika

Tehnični sodelavci

računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

Šolska kuhinja

Razredniki

učiteljica in razredničarka 1. a oddelka
učiteljica in razredničarka 1. b oddelka
učiteljica in razredničarka 2. a oddelka
učiteljica in razredničarka 2. b oddelka
učiteljica in razredničarka 3. a oddelka
učiteljica in razredničarka 3. b oddelka
učiteljica in razredničarka 4. a oddelka ter predsednica sveta zavoda
učiteljica in razredničarka 4. b oddelka
učiteljica in razredničarka 5. a oddelka
učiteljica in razredničarka 5. b oddelka
učitelj tehnike in tehnologije, fizike ter razrednik 6. a oddelka
učiteljica angleškega jezika in razredničarka 6. b oddelka
učitelj državljanske vzgoje in etike, zgodovine ter razrednik 7. a oddelka
učiteljica matematike ter razredničarka 7. b oddelka
učiteljica zgodovine in geografije ter razredničarka 8. a oddelka
učitelj matematike ter razrednik 8. b oddelka
učiteljica kemije, biologije in naravoslovja ter razredničarka 9. a oddelka
učiteljica slovenskega in nemškega jezika ter razredničarka 9. b oddelka

Učitelji

učitelj športa
učiteljica angleškega ter nemškega jezika
učiteljica glasbene umetnosti, domovinske in državljanske kulture ter etike
učiteljica športa
vzgojiteljica v 1. b razredu in učiteljica angleškega jezika
učiteljica slovenskega jezika
učiteljica tehnike in tehnologije
učiteljica slovenskega jezika
učiteljica nemščine in PB
vzgojiteljica v 1. a razredu in OPB
učiteljica gospodinjstva in biologije
inkluzivna pedagoginja in izvajalka DSP

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small