Vsak posameznik našega planeta mora skrbeti zanj in po svojih najboljših močeh pomagati ohranjati naravo. Pri teh prizadevanjih moramo biti ekološko in trajnostno zavedni. Mlade je potrebno vzgajati, da bodo s svojim načinom življenja iz družbenega, okoljskega in ekonomskega vidika delovali vzdržno ter trajnostno. Tako bomo pri njih vzbudili zavedanje, da lahko s svojimi dejanji pripomorejo k ohranjanju planeta.

Dejavnosti, ki jih izven rednega pouka izvajamo na OŠ Mladika Ptuj, so raznolike in zanimive učencem, staršem ter drugim strokovnim delavcem šole. Prav vsi strokovni delavci šole izvajajo dejavnosti povezane s problematiko okoljskih sprememb, katerih krivci smo mi sami.

Na šoli deluje tudi skupina strokovnih delavcev skupaj z učenci, ki del svojega časa nameni dejavnostim projekta GLOBE. Ukvarja se med drugim z vsebinami podnebnih sprememb, prevelikim ogljičnim odtisom posameznika, obravnava mikroplastiko v sklopu projekta GLOBE Merim lokalno, vplivam globalno, raziskuje mikroplastiko po  rotokolih projekta GLOBE, redno izvaja hidrološke meritve po protokolih GLOBE, spremlja pa tudi spreminjanje drevesnih listov v sklopu kampanj GLOBE.

O dejavnostih informiramo s pomočjo magnetne table večjih dimenzij pred šolsko zbornico. Tablo smo pripravili učenci v sklopu likovnega snovanja, na njej pa predstavljamo naše delo, analizo podatkov ter ugotovitve raziskovanj. Primeri predstavitev v tem šolskem letu:

Globe1
Podnebne spremembe in ogljični odtis.

Globe2
Spremljaje spreminjanja barv drevesnih listov.

Globe3
Mikroplastika v vodah ptujskega področja.