PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

 

Šola je ustanovila šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, in sicer:

  • nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za pouk;
  • sofinanciranje posameznih dejavnosti za učence iz socialno šibkih družin;
  • zviševanje standarda pouka oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnosti in
  • financiranje udeležbe učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajov celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small