Osnovna šola Mladika se zavezuje omogočati dostopnost www.mladika.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDSMA) ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh šole, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo. Spletne vsebine se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo najranljivejšim skupinam.

Dostopnost

 • Z vtičnikom Accessibility Enabler omogočamo izbiro različnih velikosti pisav, barvnih kontrastov, uporabo berljive pisave, poudarjanje povezav. Orodje se nahaja na sredini na desni strani spletišča.
 • Orodje omogoča:
  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • spreminjanje tipa in velikosti pisave,
  • vstavljanje premikov,
  • označevanje povezav,
 • Velikost besedila se lahko v brskalniku spreminja brez izgube pomembnih informacij (CTRL + tipka plus, CTRL + tipka minus).
 • Vsebine so prilagodljive in berljive na različnih napravah in v različnih brskalnikih.
 • Nekatera slikovna gradiva so opremljenega z alternativnimi opisi.
 • Vsebine so časovno omejene.
 • Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. Na vsaki strani se lahko s klikom na menu DOMOV ali na ikono šole takoj vrnemo na izhodiščno stran.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena.
 • Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom.
 • Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Takšne primere bomo poskušali popraviti, kolikor nam to dopušča sama tehnologija.

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče OŠ Mladika je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.mladika.si nenehno posodabljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub vsemu nekatere vsebine še niso dostopne vsem.

 • Objavljeni so še nekateri Wordovi dokumenti, kot so obrazci za prijavo na različne aktivnosti in drugi obrazci, ki jih je potrebno podpisati s strani staršev ali uporabnikov.
 • Daljša gradiva (letni delovni načrti, poročila, publikacije, ceniki) so še vedno objavljena v PDF obliki.
 • Na spletnih straneh so še skenirani dokumenti kot so obvestila in/ali dokumenti, ki smo jih prejeli od tretjih oseb.
 • Novice in drugi prispevki objavljeni v preteklih šolskih letih niso pregledani, posledično so možna neskladja s kriteriji dostopnosti.
 • Vsebine nekaterih zaključenih projektov in projektov, ki se v letošnjem letu zaključujejo zaradi nesorazmernega bremena niso pregledane in obstaja možnost neskladij s kriteriji dostopnosti.
 • Vsebine v zvezi z izvajanjem upravnih storitev, zaradi nesorazmernega bremena, niso dostopne tudi v slovenskem znakovnem jeziku.
 • Posamezne vsebine so integrirane v spletno stran preko iframe-om oz. okvirjev, zato lahko prihaja do nedelovanja ali popačenega prikaza vsebine, kot je Napovednik.
 • Posamezne vsebine so vezane na platforme drugih ponudnikov vsebine – eAsistent in videi z Arnes Video. Prizadevamo si, da v sodelovanju z zunanjimi ponudniki tudi le-ti prilagajajo vsebine skladno z zakonodajo ZDSMA.

Dostopne alternative

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, prav tako informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Osnovne šole Mladika, se lahko dobijo tudi na:

 • telefonski številki: 02 7876130
 • elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • osebno ali po navadni pošti: OŠ Mladika, Žnidaričevo nabrežje 1, 2250 Ptuj

Na obvestila o neskladnosti vsebine oziroma zahteve po dodatnih informacijah, ki jih bomo prejeli na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., boste odgovor prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

- Izjava o dostopnosti je bila pripravljena dne 21. 4. 2023.
- Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene.
- Izjava je bila nazadnje pregledana dne 21. 4. 2023.
- Posodobljeno spletišče je bilo objavljeno v letu 2023.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

Izvršilni organ za morebitne postopke je:

Republika Slovenija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID)
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.