icon facebook png 26 icon instagram icon instagram Erasmus+  Erasmus+  Erasmus+Erasmus+
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Spoštovani starši/skrbniki učencev 6., 7. in 8. razredov!

V šolskem letu 2023/2024 bomo v 7., 8. in 9. razredih v skladu z Zakonom o osnovni šoli izvajali obvezne izbirne vsebine. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši. Pouk izbirnega predmeta je na urniku praviloma eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine lahko tečejo tudi po fleksibilnem urniku (blok ura vsakih 14 dni ali samo v enem polletju), izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti ...). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Opozorila:

  1. Pozorno preberite navodila in seznam ponujenih izbirnih predmetov.
  2. Prijavo lahko izpeljejo le starši skupaj z vami. To pomeni, da se morajo starši prijaviti v eAsistenta s svojo kodo in boste skupaj izbrali obvezne izbirne predmete.
  3. Učenci v 7. in 8. razredih imate različne ponudbe, saj predmeta, ki ga obiskujete letos, drugo leto ne morete več obiskovati.

Morebitna vprašanja pošljite pomočnici ravnatelja, Viktoriji Bezjak, na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small