Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike, ki si jih je izposodil. Če želite učbenike, ki jih imate izposojene v letošnjem letu, obdržati, jih lahko odkupite. Če učenec učbenik poškoduje, uniči ali izgubi, morajo starši oz. skrbniki poravnati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, Ur. l. št. 12/20. 

Vsi učenci dobijo vse potrebne učbenike septembra v šoli brezplačno! Stroške izposoje učbenikov krije MIZŠ.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine kupijo starši sami. Sezname najdete na šolski spletni strani in na strani Kopija-nova.

Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo brezplačno delovne zvezke. Kupite le potrebščine.

Delovne zvezke in potrebščine kupite v knjigarnah ali preko spleta.

Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisna od šole in jo opravite vsak samostojno na podlagi ponudnika, ki je vam najugodnejši.

Ponudbe knjigarn: 

Pripravila: Urška Hlupič Voda – upravljalka učbeniškega sklada