Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike, ki si jih je izposodil. Če želite učbenike, ki jih imate izposojene v letošnjem letu, obdržati, jih lahko odkupite. Če učenec učbenik poškoduje, uniči ali izgubi, morajo starši oz. skrbniki poravnati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, Ur. l. št. 12/20. 

Vsi učenci dobijo vse potrebne učbenike septembra v šoli brezplačno! Stroške izposoje učbenikov krije MIZŠ.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine kupijo starši sami. Seznam Kopije nove: Seznami učnih pripomočkov

Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo brezplačno delovne zvezke. Izpolnjene naročilnice za delovne zvezke, ki ste jih dobili zraven seznamov, vrnete razredničarki. Kupite le potrebščine.

Delovne zvezke in potrebščine kupite v knjigarnah ali preko spleta.

Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisna od šole in jo opravite vsak samostojno na podlagi ponudnika, ki je vam najugodnejši. Ponudbe knjigarn:

Mladinska knjiga

Urška Hlupič Voda, upravljalka učbeniškega sklada