Izhodišča so osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojne in preventivne dejavnosti ter
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

  Dejavnosti se medsebojno prepletajo.

 

Delo svetovalnega delavca se vključuje v delo in življenje šole ter obsega:

 • delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko; poudarjene so dejavnosti pomoči in preventivne dejavnosti po načelu sodelovanja v svetovalnem procesu;
 • sodelovanje z učitelji: individualno ali timsko v procesu reševanja in preprečevanja težav, v procesu skupnega načrtovanja in izboljšav pri vzgojno izobraževalnem delu;
 • sodelovanje s starši: individualno in skupinsko v vseh predvidenih dejavnostih šole;
 • sodelovanje z vodstvom, ki vključuje načrtovanje dejavnosti za šolo ter pri reševanju težav po načelu postopnosti;
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami z namenom povezovanja šole z okoljem in strokovnega sodelovanja v preventivne in druge namene;
 • drugo delo v skladu z letnim delovnim načrtom.

  

Svetovalno službo vodita:

Marjanca Kušar, univ. dipl. psihologinja

Pogovorna ura za učence: ponedeljek, 12.55 - 13.40 oziroma po dogovoru
Pogovorna ura za starše: ponedeljek, 14:00- 15:00 oziroma po dogovoru
Okvirna področja dela:

•   vpis v šolo,
•   nadarjeni učenci,
•   izvajanje ur dodatne strokovne pomoči z učenci,
•   druge zadolžitve…

Marta Glatz, univ. dipl. socialna delavka in mag. prof. inkluzivne pedagogike

Pogovorna ura za učence: torek, 7:35-8:20 oziroma po dogovoru
Pogovorna ura za starše: četrtek, 7:35-8:20 oziroma po dogovoru
Okvirna področja dela:

    •  izvajanje dodatne strokovne pomoči,
    •  izvajanje individualne in skupinske pomoči,
    •  karierna orientacija, socialne zadeve
    •  druge zadolžitve …

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small