Izhodišča so osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojne in preventivne dejavnosti ter
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

  Dejavnosti se medsebojno prepletajo.

 

Delo svetovalnega delavca se vključuje v delo in življenje šole ter obsega:

 • delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko; poudarjene so dejavnosti pomoči in preventivne dejavnosti po načelu sodelovanja v svetovalnem procesu;
 • sodelovanje z učitelji: individualno ali timsko v procesu reševanja in preprečevanja težav, v procesu skupnega načrtovanja in izboljšav pri vzgojno izobraževalnem delu;
 • sodelovanje s starši: individualno in skupinsko v vseh predvidenih dejavnostih šole;
 • sodelovanje z vodstvom, ki vključuje načrtovanje dejavnosti za šolo ter pri reševanju težav po načelu postopnosti;
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami z namenom povezovanja šole z okoljem in strokovnega sodelovanja v preventivne in druge namene;
 • drugo delo v skladu z letnim delovnim načrtom.

 

SvetovalnI DELAVKI:

Marjanca Kušar, univ. dipl. psihologinja

Okvirna področja dela:

•   vpis v šolo,
•   nadarjeni učenci,
•   izvajanje ur dodatne strokovne pomoči z učenci,
•  izvajanje individualne in skupinske pomoči,
•  vzgojna tematika,
•   druge zadolžitve…

Pogovorna ura za učence: torek, 6. šolska ura (13.10 - 13.55) oziroma po dogovoru
Pogovorna ura za starše: po dogovoru

 

Ingrid Marovič, mag. prof. pedagogike

Okvirna področja dela:

•  izvajanje dodatne strokovne pomoči,
•  izvajanje individualne in skupinske pomoči,
•  vzgojna tematika,
•  karierna orientacija, socialne zadeve
•  druge zadolžitve …

Pogovorna ura za učence: po predhodnem dogovoru v dopoldanskem času.
Pogovorna ura za starše: po predhodnem dogovoru v dopoldanskem času (izjemoma tudi popoldne).

PON

TOR

SRE

ČET

PET

7:45

7:30

8:00

7:30

7:30

15:45

15:30

15:00

14:30

14:30

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small