Kolegij

funkcija ime in priimek

ravnatelj

Bogomir Širovnik

pomočnica ravnatelja

Viktorija Bezjak

vodje strokovnih aktivov

Breda Pisar, Karmen Plavec, Silva Ilec, Lidija Verlek, Lia Apat, Metka Gornjec, Anica Ternovšek, Silvester Arnečič

svetovalna delavka

Marjanca Kušar

knjižničar

Urška Hlupič

organizatorica šolske prehrane

Irena Veg

Eko odbor

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Renata Sužnik, Breda Pisar

vodji

Bogomir Širovnik

ravnatelj

Silvester Arnečič, Bojan Krivec, Irena Veg, Andrej Žiher, Anica Ternovšek, Viktorija Bezjak

člani

predsednik šolske skupnosti

predstavnik učencev

predsednik sveta staršev

predstavnik staršev

predstavnik lokalne skupnosti iz sveta zavoda

predstavnik lokalne skupnosti

Tim za kakovost

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Majda Kolenko

vodja

Marjanca Kušar

članica

Karmen Plavec

članica

Bogomir Širovnik

ravnatelj

Tim zdrave šole

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Sonja Plajnšek

vodja

Bogomir Širovnik

ravnatelj

Viktorija Bezjak

pomočnica ravnatelja

Marjanca Kušar

svetovalna delavka

Irena Veg

šolska prehrana

Irena Golob

2. vzgojno izobraževalno obdobje

Bojan Krivec

učitelj biologije

Anica Ternovšek

učiteljica športne vzgoje

Verica Turk

Zdravstveni dom Ptuj / Vzgoja za zdravje

Helena Stefanovič Seidl

Zdravstveni dom Ptuj / Zobozdravstvo

Janez Horvat

predstavnik staršev

predsednik Šolske skupnosti

predstavnik učencev

Tim za koncept dela z nadarjenimi učenci

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Marjanca Kušar

vodja

Marta Glatz

poklicna orientacija

razredniki

3. - 9. r.

Tim za koncept dela z učenci z učnimi težavami

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Marta Glatz

vodja

Marjanca Kušar

svetovalno delo

Marija Zelenko

dodatna strokovna pomoč

Tim – DAN ŠOLE: Stoji učilna zidana (110 let Mladike)

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Jasna Drobne

vodja

Breda Pisar

1. vzgojno izobraževalno obdobje

Karmen Plavec

2. vzgojno izobraževalno obdobje

Jasna Drobne

3. vzgojno izobraževalno obdobje

Urška Hlupič

publikacije

Metka Gornjec

zgodovina

Miroslava Mijačevič

umetnost

Viktorija Bezjak

organizacija

Komisija za ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Marjanca Kušar

koordinatorka

Cvetka Muršec

članica

Lidija Lotrič

šolska zdravnica

Bogomir Širovnik

ravnatelj

razredniki (po potrebi)

 

Komisija za šolsko prehrano

 • Irena Veg (organizator šolske prehrane)

 • Andrej Žiher (vodja kuhinje)

 • Silva Ilec

 • Irena Letonja

 • predstavnik staršev

 • predstavnik učencev

   

Pritožbena komisija

 • 6 članov strokovnih delavcev šole: Marta Glatz, Jelena Novak, Irena Golob, Majda Kolenko, Mira Reisman Korošec, Marjanca Kušar;

 • 2 člana predstavnikov staršev: Franc Križanec, Doris Munda

 • 2 člana strokovnih delavcev druge šole: Jerneja Bombek, Jelica Primožič.

   

Komisije šolskih tekmovanj

predmet

učitelji

Angleška bralna značka

Lia Apat, Jelena Novak

Angleški jezik

Lia Apat, Jelena Novak

Bistroum

Marjanca Kušar

Branje, pisanje je igra (3. - 4. r.)

Karmen Plavec in razredniki 3. in 4. r.

Cankarjevo priznanje (SLJ)

Karmen Ivančič, Urška Hlupič, Lidija Verlek,

Cici vesela šola

Sonja Plajnšek, razredniki

Kaj veš o prometu

Breda Pisar, Majda Kramberger Belšak, Silvester Arnečič

Logika

Irena Letonja, Majda Kolenko, Silvester Arnečič

Mladi raziskovalci

mentorji

Mladi tehniki

Majda Kramberger Belšak, Silvester Arnečič, Ludvik Medic

Natečaji - fotografija

Karmen Plavec, Silvester Arnečič

Natečaji - likovni

Karmen Plavec, Miroslava Mijačevič

Natečaji - literarni

Karmen Plavec, Urška Hlupič

Nemška bralna značka

Kristina Vuzem, Karmen Ivančič

Nemški jezik

Kristina Vuzem, Karmen Ivančič, Lidija Verlek,

Preglovo priznanje (KEM)

Bojan Krivec, Irena Veg, Silvester Arnečič

Računalništvo

Ludvik Medic, Majda Kramberger Belšak

Računanje je igra

Karmen Plavec, razredniki od 1. do 5. r.

Sladkorna bolezen

Bojan Krivec, Irena Veg

Športna tekmovanja

Anica Ternovšek, Irena Prelog, Irena Golob

Štefanovo priznanje (FIZ)

Silvester Arnečič, Irena Letonja, Majda Kolenko

Vegovo priznanje (MAT)

Irena Letonja, Majda Kolenko, Ludvik Medic

Vesela šola

Lia Apat, Marta Skrbinšek, Marta Glatz

Zgodovina

Metka Gornjec, Viktorija Bezjak, Urška Hlupič, Irena Golob

Otroška varnostna olimpijada

Renata Sužnik, Karmen Plavec

Žogarija

Irena Prelog

 

Komisija za nacionalne preizkuse znanja

 • predsednik: Bogomir Širovnik

 • namestnica: Marta Glatz

 • članica: Majda Kolenko

 • članica: Karmen Ivančič

   

Upravni odbor šolskega sklada

 • Predstavniki šole: Irena Prelog (predsednica), Majda Kramberger Belšak, Irena Letonja

 • Predstavniki staršev: Andreja Bezjak, Urška Horvat, Črtomir Rosič, Doris Munda

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec