Kolegij

funkcija ime in priimek

ravnatelj

Bogomir Širovnik

pomočnica ravnatelja

Viktorija Bezjak

vodje strokovnih aktivov

Tjaša Bratušek, Nina Godec Meško, Sabina Rižnar, Kaja Horvat, Mihaela C. G., Sonja Pišek David Vodušek, Denis Kouter, Marta Glatz

svetovalna delavka

Marjanca Kušar

knjižničarka

Urška Hlupič

organizatorica šolske prehrane

Irena Veg

 

 

Eko odbor

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Nina Godec Meško, Silva Ilec

vodji

Bogomir Širovnik, Sabina Rižnar, Janko Moravec, Viktorija Bezjak, Marjanca Kušar, Urška Hlupič Voda, Mihaela Cajnko Gojkošek, Sonja Pišek, Breda Pisar, Jelica Ilič, Lidija Verlek, Karmen Ivančič, Renata Sužnik

člani

Ajda Meglič

predstavnik učencev

Rebeka Rogelj

predstavnik staršev

Mojca Brunčič

predstavnik lokalne skupnosti

 

Tim za kakovost

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Mihaela Cajnko Gojošek

vodja / notranja presojevalka

Marjanca Kušar

članica / notranja presojevalka

Karmen Plavec

članica / notranja presojevalka

Marta Skrbinšek

članica / notranja presojevalka

Renata Sužnik

članica / notranja presojevalka

Bogomir Širovnik

član / ravnatelj

Viktorija Bezjak

članica / pomočnica ravnatelja

 

Tim zdrave šole

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Tjaša Bratušek

vodja

Bogomir Širovnik

ravnatelj

Viktorija Bezjak

pomočnica ravnatelja

Marjanca Kušar

svetovalna delo

Irena Veg

šolska prehrana

Breda Pisar

1. vzgojno izobraževalno obdobje

Nina Godec Meško

2. vzgojno izobraževalno obdobje

Anica Ternovšek

učiteljica športne vzgoje

Jelica Ilić

učiteljica kemije

Leonela Djakovič

učiteljica razrednega pouka

Nuša Krošl

Zdravstveni dom Ptuj – vzgoja za zdravje

Marjetka Kodermac

Zdravstveni dom Ptuj – zobozdravstvo

Andreja Majcen

predstavnik staršev

Tia Lana Lončarič

predstavnik učencev in presednica SU

 

Tim za koncept dela z nadarjenimi učenci

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Marjanca Kušar

vodja

Ingrid Marovič

karierna orientacija

razredniki

3.–9. razred

Sabina Rižnar

 

 

Tim za koncept dela z učenci z učnimi težavami

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Ingrid Marovič

vodja / DSP, ISP, svetovalno delo

Marjanca Kušar

svetovalno delo, ISP

Marta Glatz

DSP, svetovalno delo

Jasmina Ducman

DSP

Metka Gornjec

ISP

Ana Topolovec

ISP

razredniki

1.–9. razred

  

Komisija za ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Marjanca Kušar

koordinatorka / svetovalna delavka

Silva Ilec

članica / strokovna delavka v 1. razredu

Karmen Tašner

šolska zdravnica

Bogomir Širovnik

ravnatelj

 

Komisija za šolsko prehrano

 • Irena Veg (organizator šolske prehrane)
 • Andrej Žiher (vodja kuhinje)
 • Breda pisar (strokovna delavka šole)
 • Renata Sužnik (strokovna delavka šole)
 • Tjaša Bratušek (strokovna delavka šole)
 • Nina Godec Meško (strokovna delavka šole)
 • Jelica Ilić (strokovna delavka šole)
 • Gabrijela Damevska Kaučič (predstavnik staršev)
 • član/-ica SU (predstavnik učencev)

 

Pritožbena komisija

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Marta Glatz

vodja / strokovna delavka šole

Milan Černel

 član / strokovni delavec šole

Leonela Djakovič

 član / strokovna delavka šole

Nina Godec Meško

član / strokovna delavka šole

Marjanca Kušar

član / strokovna delavka šole

Mihaela Cajnko Gojošek

član / strokovna delavka šole

Almir Zahović

član / predstavnik staršev

Doris Munda

član / predstavnik staršev

Jerneja Bombek

član / strokovna delavka druge šole

Jelica Primožič

član / strokovna delavka druge šole

 

Komisija za nacionalne preizkuse znanja

 • predsednik: Bogomir Širovnik
 • namestnica: Ingrid Marovič
 • pomočnica namestnice: Mihaela Cajnko Gojkošek
 • član: Milan Černel
 • članica, 1. VIO: Silva Forštnarič
 • pomočnica namestnice: Karmen Ivančič
 • članica: Lia Apat

 

Upravni odbor šolskega sklada

 • Predstavniki šole: Irena Letonja (predsednica), Majda Kramberger Belšak, Irena Prelog
 • Predstavniki staršev: 4 predstavniki staršev

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small