PRAVILNIK O SPREJEMANJU DARIL V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM SLUŽBE

 

S tem pravilnikom se urejajo omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev OŠ Mladika  (v nadaljevanju: Šola), ki opravljajo javne naloge, glede sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem službe, način razpolaganja s temi darili, način vodenja seznama tako prejetih daril in druga izvedbena vprašanja v zvezi s tem.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small