Položaj:
učitelj matematike ter razrednik 8. b oddelka