Položaj:
učitelj zgodovine, naravoslovja in fizike ter razrednik 6. a oddelka