Položaj:
učiteljica zgodovine in geografije ter razredničarka 8. a oddelka