Položaj:
učiteljica matematike ter razredničarka 7. b oddelka