Zaključek natečaja V spomin Kristini Brenkovi

Datum
Tor, 31. 1. 2023 1:30 - 2:30

Opis

  Osrednja tematika natečaja je zbirka kratkih zgodb Okna in okenca.Natečaj je namenjen otrokom v vrtcu (zadnje starostno obdobje; v Sloveniji in tujini), osnovnošolcem in osnovnošolkam 1., 2. in 3. triade osnovne šole in osnovne šole sprilagojenim programom (v Sloveniji in tujini).Vrste prispevkov likovni izdelek po predlogi kratke zgodbice iz zbirke Okna in okenca (otroci v vrtcu), likovni izdelek na podlagi citata »Na bel, prazen list papirja narišem okence /…/Skoznje pogledaš in skozi vsako vidiš drugačno podobo.« Kakšne podobe se kažejo,kaj vidiš? (učenci 1. triade), »Gledaš, gledaš, nato pobiraš črke, jih z nevidno vrvico vežeš v besede.« (učenci 2.triade napišejo kratko zgodbo, o tem, kaj vidijo, ko pogledajo skozi okna in okenca), »Babica je srebrnolasa in nakodrana. Kadar pogleda svojega vnučka, ji zasijejo oči insmehljaj ji ožari obraz.« (učenci 3. triade napišejo razpravljalni spis o pomenu inpomembnosti medgeneracijskega sodelovanja).Izdelek mora biti avtorsko še neobjavljeno delo.Sodelujoči morajo k izdelku dodati soglasje o udeležbi podpisano s strani staršev ali skrbnikov,avtorji pa morajo k besedilu priložiti še podpisano izjavo o avtorstvu (predlogi obehdokumentov sta prilogi razpisa).Obseg likovnega izdelka ne sme biti manjši od A4 formata in ne večji od A3 formata v poljubnitehniki.Obseg besedila je lahko največ 8000 znakov s presledki. Napisana morajo biti v slovenskemjeziku v wordu, pisava arial, velikost pisave 12, poravnava naj bo obojestranska.Vsak izdelek mora vsebovati ime in priimek ter starost avtorja, skupino/razred, naslov izdelka,točne podatke šole oz. vrtca, ime in priimek mentorja ter njegove kontaktne podatke(elektronski naslov).Strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali učitelji in zunanji sodelavci, bo v vsaki kategorijipodelila tri nagrade (izjemoma lahko komisija podeli tudi več nagrad) za kategorijo vrtec, za kategorijo 1. triade osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom, za kategorijo 2. triade osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom, za kategorijo 3. triade osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom.Elektronska prijavnica na mednarodni natečaj je objavljena na spletni stranihttps://forms.gle/q4qRa3tr88LtbcUP7 in jo je potrebno izpolniti ob oddaji izdelka.Neprijavljeni izdelki bodo izločeni iz natečaja. Vsak mentor lahko sodeluje z največ štirimiizdelki.Mentorji izdelke pošljete na naslov Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul, spripisom »ZA NATEČAJ« ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., v tem primeru v poljeZadeva vpišete »ZA NATEČAJ« in izdelek ter obrazložitev dodate v priponki.Upoštevali bomo vse izdelke, ki bodo k nam prispeli do 31. januarja 2023 in bodo ustrezalipogojem natečaja.Razglasitev zmagovalcev bo potekala pomladi 2023; mentorji bodo o nagradi obveščeni poelektronski pošti.Mentorjem in mentoricam bomo izdali potrdilo o sodelovanju.Osnovna šola Horjul bo ob koncu natečaja izdala elektronsko publikacijo, v kateri bodoobjavljeni vsi prispeli izdelki. Avtorjem prispelih izdelkov ne vračamo.Osnovna šola Horjul si pridržuje pravico do obdelave in hrambe podatkov avtorjev, do javne objave izdelkov inpodatkov avtorjev, ki so prispeli na razpisani natečaj v tiskani ali elektronski obliki za namene natečaja.V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov priobdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES morajosodelujoči (za nepolnoletne otroke starši oziroma zakoniti zastopniki) in njihovi mentorji na natečaju dovolitiobdelavo osebnih podatkov.Osnovna šola Horjul si pridržuje pravico do spremembe datumov, ki so navedeni v natečaju.Želimo vam prijetno ustvarjanje in se veselimo prispelih izdelkov. Aleksander Gube, ravnatelj  

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small