talentCilj te aktivnosti je, da učenci praktično spoznajo svoj talent in ga udejanjijo v poslovnem svetu, svetu podjetništva. Pri tem spoznajo vse faze podjetništva na izkustvenem področju. Spoznajo poslovne priložnosti, se naučijo izdelati poslovni načrt, načrt trženja, soočiti se z ekonomijo vodenja, spoznati management, tržno zanimivo predstaviti svoj izdelek in ga estetsko oblikovati, samozavestno nastopati in se pravilno predstaviti. Kot strokovna pomoč v obliki svetovanja bo sodeloval predstavnik podjetja ali javnega zavoda, kjer bo ovrednotil izdelek ali storitev. Učenci bodo obiskali podjetje si ogledali vse faze podjetništva in na praktičnem primeru izdelali svoj izdelek ali storitev. Sodelovanje bomo podkrepili z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj), in s podjetjem INTERA družba za informacijsko tehnologijo d.o.o.

Aktivnosti:

 • 1. sklop: v prvem sklopu bomo ustvarili ozračje medsebojnega zaupanja v skupini z različnimi oblikami skupinskega dela (spoznavne igre, prebijanje ledu, ipd.), sledi sprejemanje praktičnih izzivov in analiza le­ teh, npr. fotografiranje z znano osebo, nagovor mimoidočih naj zapojejo slovensko himno itd.);
 • 2. sklop: v drugem sklopu iskanja idej bodo udeleženci praktično spoznavali različne tehnike spoznavanja idej, se naučili skupinskega usklajevanja idej in postavitve nosilne ideje za svoj izdelek ali storitev, raziskavo trga in pomen blagovne znamke:
  • kako do idej (tehnike vetrenja možganov, zapisovanje idej, tehnika iskanje najbolj norih idej);
  • vrednotenje idej s vprašalnikom (znajo prepoznati dobro poslovno idejo);
  • seznanitev s pomenom blagovne znamke;
  • raziskava trga (priprava vprašalnika in izvedba ankete);
 • 3. sklop: v tretjem sklopu bodo učenci izdelali praktični izdelek po svoji zamisli, ga ovrednotili z vsemi zgoraj navedenimi smernicami ter ga marketinško predstavili.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small