opicaLutke predstavljajo sredstvo za posredovanje vsebin, način da pri učencih vzbudimo motivacijo, ustvarjalnost, kreativnost. Cilj vseh aktivnosti je naravno učenje tujega jezika preko sveta lutk, izdelovanje lastnih izdelkov, ki so poslovni zanimivi in slednja predstavitev, tehnike iskanje idej za gledališko predstavo (viharjenje možganov) in javna predstavitev. Lutko želimo uporabiti tudi kot terapevtski pripomoček za učence s posebnimi potrebami z namenom izboljšati efektivno učenje.

Aktivnosti:

  • ogled video vsebin in izdelava lutk iz nogavic: učenci si ogledujejo video vsebine, pri čemer po navodilih izdelajo svojo lutko;
  • izdelovanje različnih lutk: učenci na osnovi tematskega področja izdelajo lutko po svoji zamisli, pridobijo različne naravne materiale iz blaga, razmislijo, kako jih lahko uporabijo, pri čemer tuji jezik služi kot govorno sredstvo;
  • izvedba šolske lutkovne predstave Lutke govorijo nemško;
  • učna pomoč za učence s posebnimi potrebami z lutko: z različnimi tehnikami učenja bomo reševali probleme učencev in jim s pomočjo lutke pomagali pri usvajanju novih učnih vsebin;
  • izdelovanje letakov za promocijo lutk.  

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small