drevoTudi pri aktivnosti »Drevo je moje življenje« bodo učenci s ciljem ohranjanja in varovanja narave spoznali, kako so drevesa pomembna za naš planet. Osredotočili se bomo na drevesne liste, njihove lastnosti, uporabno vrednost, jih raziskovali v vseh letnih časih ter izdelali super drevo iz odpadnih materialov. Obiskali bomo socialno podjetje Center ponovne uporabe so.p. in si pridobili svojo izkušnjo ter sami ustvarili svoj »zeleni izdelek«.

 Aktivnosti:

  • delavnice o pomembnosti gozdov ter o problematiki krčenja gozdov;   
  • lov na pare listov različnih dreves;
  • tiskanje z drevesnimi listi;
  • risanje s tehniko frotaž, pri kateri bodo učenci prenesli površinske strukture listov na papir, nato bodo izdelali tabelarični kreativni letak s pripadajočimi vsebinami (spoznali bodo lastnosti svojega najljubšega drevesa in listov);
  • detektiv išče drevesa: na osnovi domiselnih opisov dreves, njihovih lastnosti, učenci kot detektivi iščejo in prepoznavajo opisana drevesa v naravi;
  • super kviz o drevesih: glavni cilj kviza je spoznavanje lesa kot bogatega obnovljivega vira in spodbujanje učencev k reševanju problemov, h kritičnemu mišljenju;
  • fotografiranje izdelkov in kreativna delavnica izdelava letakov: učenci bodo multimedijsko izdelali svoj izdelek in s tem krepili spretnosti samostojnega oblikovanja;
  • izvedba tekmovanja naslikaj svojo drevesno mandalo: izvedli bomo tekmovanje v popularni tehniki mandala;
  • izdelava super drevesa iz odpadnih materialov: učenci bodo sami izdelali super drevo in ga predstavili;
  •  izvedba zaključne predstave »Drevo je moje življenje«.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small