Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory in /var/www/html/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 1145
»Bike Tour«
Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory in /var/www/html/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 1145

Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory in /var/www/html/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 1145

bikePri tej aktivnosti bo poudarek na kolesarjenju, ponovni uporabi odpadnih koles ter uporaba koles kot alternativnega generatorja energije in kot prevozno sredstvo. Na naši šoli želimo izboljšati trajnostno mobilnost v svojem lokalnem okolju in širše, zato se bomo osredotočili na kolo, njegovo rabo in ponovno uporabo, vpliv kolesarjenja na zdrav duh v zdravem telesu. Izvedli bomo številne delavnice, tekmovanja, kvize, izlete, raziskovalne naloge, se udeležili sejma kolesarstva in spretno podoživljali naravo na kolesu. Sodelovanje bomo podkrepili  z nevladno organizacijo Slovenska kolesarska mreža, Združenje kolesarskih pobud Slovenije in Mestno občino Ptuj.  

 Aktivnosti:

  • informiranje in izobraževanje učencev o pomenu trajnostne mobilnosti, načini spodbujanja trajnostne mobilnosti in uporabo prevoznih sredstev s primerom kolesa na električni pogon;
  • delavnica popravila, barvanja in ponovne uporabe koles, učenci bodo svoja kolesa obnovili, razstavili in preizkusili;
  • ogled sistema brezplačne izposoje koles v mestu in preizkušanje delovanja sistema izposoje koles v Mestni občini Ptuj z vožnjo po varnih kolesarski poteh po mestnih ulicah;
  • izvedba šolskega tekmovanja v hitrostni menjavi koles (organizirali bomo šolsko tekmovanje v hitri menjavi koles) in promovirali kolesarstvo kot alternativno prevozno sredstvo avtomobilom;
  • predstavitev vrste športa »Bike Polo« in drugih možnih oblik športnega udejstvovanja, pri čemer se bodo učenci seznanili s športnim kolesarjenjem in možnosti ureditve kolesarskih stez ter rekreativnih površin za ta namen;
  • izvedba kolesarskega dneva o ptujski kolesarski poti s pomočjo aplikacije za načrtovanje kolesarskih poti, v okviru katerega bodo učenci spoznali pomen zdravega načina življenja, številne možnosti preživljanja prostega časa s kolesom in tudi ekstremne kolesarske športe;
  • evropski teden mobilnosti in dan brez avtomobila: učenci v lokalnem okolju aktivno sodelujejo pri izvedbi dogodkov in aktivnosti v evropskem tednu mobilnosti in ob dnevu brez avtomobila;
  • udeležba na vsakoletnem kolesarskem sejmu na Ptuju in udejstvovanje v različnih aktivnostih na dogodku;
  • izvedba šolskega kolesarskega super kviza, ki ga bodo organizirali učenci šole z namenom spodbujanja zavedanja o pomembnosti kolesarjenja za doseganje  zdravega duha v zdravem telesu;
  • izdelava letakov »Varno na kolo« , katerih cilj je predstaviti smernice varnega kolesarjenja.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small