torbaUčenci bodo praktično preizkusili smernice trajnostnega razvoja in ozaveščenosti o pomenu zbiranja odpadkov in njihovo recikliranje. V okviru delavnic, pravljičnih uric, likovnih delavnic, razstav, zabave za noč čarovnic, super kvizov in skupnega druženja bomo pridobivali zanimive izkušnje, kako lahko vplivamo na naravo in prispevamo k ohranjanju naravnega okolja. Posebno pozornost bomo namenili tudi naravnim materialom in pozitivnemu stiku z naravo. Obiskali bomo socialno podjetje Center ponovne uporabe so.p. in si pridobili svojo izkušnjo ter sami ustvarili svoj »zeleni izdelek«.

 

Aktivnosti:

  • delavnice o recikliranju odpadkov in o njihovi ponovni uporabi;
  • izvedba pravljičnih uric »Svet ekologije in recikliranje« (Nelly in plastičen črv,  Eko zmajček, Skrbimo za naš planet, Ples v zabojniku …);
  • likovne delavnice in upodobitev ekoloških vsebin na različne načine (različne likovne tehnike);
  • zbiralna akcija odpadnih materialov in ponovna uporaba le­ teh (učenci bodo iz odpadnih materialov izdelovali »zelene izdelke«, npr. kolo na veter, moj prvi računalnik iz lesa in zamaškov, kronice, zmaje, helikopterje, okvirje iz lesa, idr.);
  • kostanjev piknik in razstava »zelenih izdelkov« (učenci bodo organizirali kostanjev piknik, pripravili promocijski material in razstavili svoje izdelke);
  • izdelovanje »čarovniških buč«, zabava za noč čarovnic in izvedba tekmovanja najbolj izvirna buča;
  • kviz o ponovni uporabi izdelkov;
  • dan ponovne uporabe izdelkov (učenci izvedejo tržnico »zelenih izdelkov« predstavijo vse aktualne aktivnosti, izdelajo letake in promocijski material);
  • v okviru šole bo deloval »zeleni detektiv«, ki bo spremljal aktivnosti in ravnanja učencev pri ravnanju z odpadki ter jih opozarjal na napake.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec