energijaUčenci bodo v obliki delavnic izvajali eksperimentalne poskuse o porabi električne energije, kuhali in pekli na soncu s solarnimi kuhalniki, v dvodnevnem taboru razmišljali o podnebnih spremembah in se zabavali na trajnosten način. Razvijali bodo  raziskovalno, kritično in ustvarjalno mišljenje, saj bodo za obstoječe probleme (učinkovita raba energije v šoli) poiskali več rešitev in s tem spodbudili divergentno razmišljanje, zaznali priložnosti in nevarnosti ter krepili komunikacijske sposobnosti. Sodelovali bomo z Lokalno energetsko agenturo Spodnje Podravje Lea.

Aktivnosti:

  • delavnice o  pomenu učinkovite rabe energije;
  • eksperimentalni poskusi: učenci spremljajo porabo električne energije v šolskih učilnicah in drugih prostorih ter merijo porabo električne energije z ustreznimi merilniki;
  • kuhamo in pečemo na soncu: učenci s solarnimi kuhalniki pripravijo solarne piškote ter razvijajo koncept možnosti uporabe solarnih kuhalnikov v praksi in v vsakdanjem življenju ter možen prispevek k učinkoviti rabi energije;
  • podnebna tabora: učenci  bodo v dvodnevnem taboru v šoli razmišljali o pogledu na globalne podnebne spremembe ter izdelali predloge in natisnili letake;
  • eko kviz:  glavni cilj eko kviza je spoznavanje energetske učinkovitosti naše šole;
  • dan Zemlje – dan energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije: (»Zelena tržnica« učenci predstavijo vse aktivnosti in poročila o izvedenih aktivnostih, izdelajo letake, promocijski material).

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small