icon facebook png 26 icon instagram icon instagram Erasmus+ 

Na osnovi navodil MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ smo delo v šolskem letu 2021/22 organizirali po naslednji shemi:

 • Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 9. 2021 potekalo v normativno določenih oddelkih in v matičnih učilnicah (učenci se ne selijo).
 • Izvajal se bo obvezni (redni pouk, izbirni predmeti, dnevi dejavnosti) in razširjen program (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, ID …).
 • Pouk se bo izvajal tudi v specializiranih učilnicah (TIT, LUM, GUM, GOS, KEM, ŠPO) po posebnih protokolih. S protokoli bodo učenci seznanjeni v šoli.
 • Pouk izbirnih vsebin, manjših učnih skupin. PB … povsod kjer pride do morebitnega druženja učencev iz dveh ali več oddelkov, se bo izvajal po posebnih protokolih. S protokoli bodo učenci seznanjeni v šoli.
 • Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.20 do 8.20 (učilnice v pritličju) in v nujnih primerih za učence 2. in 3. razreda od 7.15 do 8. 15 (v matičnih učilnicah).
 • Šolska knjižnica izvaja dejavnost po posebnem protokolu. S protokolom bodo učenci seznanjeni v šoli.
 • IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO NE POTEKA!
 • Upoštevati in izvajati je potrebno vse splošne higienske ukrepe po navodilih NIJZ.
 • Stiki med starši in šolo (govorilne ure, roditeljski sestanki) potekajo preko videokonferenc, komunikacije v eAsistentu oz. telefonsko. Izjemoma lahko tudi v prostorih šole z upoštevanjem posebnih Pravil hišnega reda, ki veljajo v času nevarnosti okužbe s COVID-19.
 • V vseh prostorih šole je obvezna uporaba zaščitne maske, razen za učence od 1. do 5. razreda v matičnih učilnicah. Edini razlog, ki je lahko opravičena izjem od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske.

Osnovno vodilo: v šolo prihajajo samo zdravi otroci oz. zaposleni!

Povzetek protokolov:

 • Temeljno pravilo za življenje in delo v šoli: dosledno ohranjanje medosebne razdalje – NI STIKOV (upoštevanje talnih označb), dosledna higiena rok ter dosledno upoštevanje higiene kašlja, čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.
 • Pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje) morajo izpolnjevati zaposleni in vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. S pisno izjavo bodo potrdili, da izpolnjujejo PCT pogoj.

 Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec