Položaj:
vzgojiteljica v 1. b razredu in učiteljica angleškega jezika